Werkwijze

Aanvraagprocedure logopedie

  1. aanmelding: u neemt telefonisch of per mail contact op zodat ik reeds enkele basisgegevens kan noteren en u kan uitnodigen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de algemene gegevens en ontwikkelingsgegevens van de patiƫnt en komt de hulpvraag uitgebreid aan bod. Tenslotte zal er uitgelegd worden wat de verdere stappen in het proces zijn.

  2. voorschrift onderzoek: u gaat langs de huisarts of langs een arts-specialist zodat deze een voorschrift voor onderzoek kan voorschrijven. Opgelet: bij een aanvraag voor dysfasie dient dit voorgeschreven te worden door de kinderneuroloog.

  3. logopedisch onderzoek: u komt langs in de praktijk voor het logopedisch onderzoek. Er worden testen uitgevoerd en nadien wordt een verslag opgesteld.

  4. voorschrift behandeling: u gaat met het verslag van de logopedist naar een arts-specialist zodat deze een voorschrift voor de therapie kan voorschrijven. Vraag aan uw logopedist welke arts-specialist hiervoor in aanmerking komt.

  5. start logopedische behandeling: de logopedische therapie kan opgestart worden. Hiervoor zullen we een vast therapiemoment afspreken.